fbpx

Tietosuojakäytäntöä koskeva seloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Balacon Oy

Y-tunnus: 2318701-5

Sähköposti: asiakaspalvelu@balanse.fi

Puhelinnumero: +358 41 318 2624

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Liikunnan lisäämiseen ja hyvinvoinnin tueksi tarkoitetun verkkopalvelun asiakkuuden hoitaminen sekä siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen ja toteuttaminen.

3. Tietolähteet

Saamme käsittelemämme henkilötiedot sinulta itseltäsi, keräämällä tietoja palveluiden käytöstä ja käyttäytymisestäsi eri kanavissa sekä hankkimalla tietoja ulkopuolisista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta tai palveluntarjoajilta siinä laajuudessa, kun se on sovellettavan lainsäädännön nojalla mahdollista.

4. Henkilötiedot

Tallennamme seuraavia tietoja:

Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana

Sähköpostiosoite (käyttäjätunnus)

Etu- ja sukunimi

Syntymävuosi

Osoite ja postinumero

Sukupuoli

Puhelinnumero

Luvat, suostumukset ja kiellot

Maksamisesta kertyvät tiedot tarvittavassa laajuudessa

Asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot

Lähettämäsi aineisto

5. Tekniset tiedot

Saatamme kerätä myös tietoa verkkopalveluiden käytöstä, siitä mitkä palveluistamme sinua kiinnostavat Keräämme tietoa myös käyttämiesi laitteiden teknisistä ominaisuuksista voidaksemme tarjota sinulle hyvän käyttökokemuksen (ml. henkilöiden selaintietoja, kuten IP osoite, selaimen nimi ja versionumero, käyttöjärjestelmän nimi ja versio). Tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden tai käyttäjätunnuksen avulla. Keräämiemme tietojen avulla meidän on mahdollista suositella sinulle sisältöjä, joiden uskomme kiinnostavan sinua.

6. Tietojenkäsittelyn tarkoitukset

Tietojenkäsittely perustuu palveluiden tarjoamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen, sisällön personointiin ja tuotekehitykseen sekä mainontaan joko suostumuksen, liiketoimintaan liittyvän oikeutetun edun tai asiakassuhteen perusteella.

7. Säilytysaika, käsittely ja suojaus

Säilytämme henkilötietojasi asiakkuuden ajan tai kunnes on kulunut 2 vuotta viimeisestä kirjautumisesta. Verottajaa varten säilytämme tiedot maksuista kirjanpitoa varten vaaditun ajan. Markkinointia varten annetut tiedot on mahdollista poistaa pyynnöstä jokaisen markkinointiviestin sisältämän linkin kautta.

Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt ja muut työtehtäviensä takia tietoja käsittelevät henkilöt.

Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Ilmoittamme palveluiden kautta mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös tilapäisesti sulkea palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.

8. Tietojen luovutukset

Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojen suojan asianmukaisesta tasosta on huolehdittu käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä sopimuslausekkeita.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sinun on mahdollista tarkistaa mitä tietoja sinusta on tallennettu sekä pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei laki edellytä meitä säilyttämään niitä esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä sekä pyytää meitä siirtämään tietosi, jotka itse olet meille toimittanut.

Jos haluat käyttää oikeuksia, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme. Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, sinun on mahdollista tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

10. Muutokset

Kehitämme palvelujamme ja voimme ajoittain muuttaa tietosuojakäytäntöä. Ilmoitamme muutoksista erikseen. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. 

Tämä tietosuojakäytäntö astuu voimaan 1.11.2019 ja on voimassa toistaiseksi. 

 

>